Home / Archive by Category "รัตนบัณฑิต"

Archives

มหาวิทยาลัยที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการต้อง RBAC

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตสานฝันให้หนุ่มสาวประสบความสำเร็จ อุทยานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตถูกออกแบบให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Park) ที่มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด น่าเรียน น่าอยู่ (Green, Clean & Beautiful) มีบริเวณและบรรยากาศ เพื่อการสันทนาการเรียนรู้และเอื้อต่อการทำงานด้วยความสะดวกสบาย พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi) ซึ่งมีไวไฟทั่วทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย มีห้องประชุมเพื่อการสันทนาการ นันทนาการ มีหอประชุมที่สะดวกสบาย อาคารเรียนที่สวยงาม สะอาดตา ภายในห้องเรียนครบครันด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไฮเทคโนโลยี สามารถรองรับกับจำนวนนิสิต ห้องทดลองสำหรับการออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ ห้องเรียนดนตรี ตึกกิจกรรมของสโมสรนิสิต และชมรมต่างๆ รวมถึงศูนย์กีฬา (Sports Complex) ซึ่งประกอบด้วยสนามกีฬาหลากหลายประเภทแบบครบวงจร สระว่ายน้ำมาตรฐานขนาดโอลิมปิค ฟิตเนส ห้องพยาบาลที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครัน เรียนต่อรัตนบัณฑิต ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมืออาชีพด้านการศึกษา RBACเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีเป้าหมายสำคัญ คือ ผลิตบัณฑิตคุณภาพตามสาขาอาชีพเพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีเกียรติ เรามุ่งมาดที่จะพัฒนาการศึกษาให้ดีที่สุด ให้นักศึกษาทุกคนได้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนเองเลือก มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างชาญฉลาด เป็นพลเมืองที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222 เชี่ยวชาญด้านการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้ไม่ความรู้ทางวิชาการไม่ล้าสมัยและมุ่งสู่ความเป็นสากล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตพยายามผลักดันให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ทั้งด้านดนตรี กีฬา สันทนาการและการทำประโยชน์ด้านบริการสังคมชุมชน ดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “นิสิต RBAC เป็นผู้มีความรู้คู่จิตอาสา” ดังนั้นนิสิตซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจึงถึงซึ่งความเพียบพร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ สามารถค้นพบศักยภาพและพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ อันนำมาซึ่งความสง่างามแห่งชีวิต สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้สมกับความเป็น “รัตนบัณฑิต” อย่างแท้จริง RBAC มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เรียนต่อม.รัตนบัณฑิต สำหรับการสืบค้นข้อมูล เรามีห้องสมุดที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมไปถึงบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งนิสิตทุกระดับสามารถเข้าศึกษาค้นคว้าได้อย่างครบครัน หอพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน หอพักนิสิต RBAC PLACE ที่สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย กับบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน และระบบความปลอดภัยที่ผู้ปกครองวางใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะพักผ่อนอย่างสบายและปลอดภัยค่ะ ศึกษาต่อรัตนบัณฑิต ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222 นอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมซึ่งเอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้แล้ว ในส่วนของการเรียนการสอน ม.รัตนบัณฑิต จัดให้มีอาจารย์ประจำที่มีคุณภาพ อีกทั้งอาจารย์พิเศษผู้เปี่ยมประสบการณ์มาร่วมทำการสอนในสาขาวิชาต่างๆ และยังให้คำปรึกษานิสิตอย่างใกล้ชิดอีกด้วย ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222 มีทุนการศึกษาประเภทต่างๆ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมีทุนการศึกษาให้นักศึกษาได้เลือกตามขีดความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน เปิดโอกาสให้นิสิตได้ใช้ความรู้และความมุ่งหวังพัฒนาตนเองอย่างที่ใจต้องการ ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา…

มหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่ต้อง RBAC

อาแบค อุทยานแห่งการเรียนรู้ก้าวย่างที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตสานฝันให้หนุ่มสาวประสบความสำเร็จ อุทยานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตได้รับการออกแบบโดยใช้หลักของการพัฒนาให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Park) แวดล้อมด้วยบรรยากาศร่มรื่น สะอาด น่าเรียน น่าอยู่ (Green, Clean & Beautiful) มีบริเวณและสถานที่ เพื่อการสันทนาการเรียนรู้และเอื้อต่อการทำงานด้วยความสะดวกสบาย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ตัวอย่างเช่น ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi) ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย มีห้องประชุมเพื่อการสันทนาการ นันทนาการ มีหอประชุมที่กว้างขวาง อาคารเรียนที่สวยงาม สะอาดตา ภายในห้องเรียนเพรียบพร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ไฮเทคโนโลยี ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของนักศึกษา ห้องทดลองสำหรับการออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ ห้องเรียนดนตรี ตึกกิจกรรมของสโมสรนิสิต และชมรมต่างๆ รวมถึงศูนย์กีฬา (Sports Complex) ซึ่งประกอบด้วยสนามกีฬาหลากหลายประเภทชนิดครบวงจร สระว่ายน้ำมาตรฐานขนาดโอลิมปิค สถานที่ออกกำลังกาย ห้องพยาบาลที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครัน ศึกษาต่อรัตนบัณฑิต ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222 มืออาชีพด้านการศึกษาต้องมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีเป้าหมายสำคัญ คือ ผลิตบัณฑิตคุณภาพตามสาขาอาชีพเพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีศักดิ์ศรี เราทุ่มเทที่จะพัฒนาการศึกษาให้ดีที่สุด ให้นิสิตทุกคนได้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนเองเลือก มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างชาญฉลาด เป็นพลเมืองที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222 เชี่ยวชาญด้านการศึกษา โดยเราได้พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ อีกทั้งได้ให้การส่งเสริมและการสนับสนุนแก่นิสิตได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งด้านดนตรี กีฬา สันทนาการและการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “นิสิต RBAC เป็นผู้มีความรู้คู่จิตอาสา” ดังนั้นบัณฑิตจาก RBACจึงมีความเพียบพร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ สามารถค้นพบและพัฒนาตนเองสู่ความยอดเยี่ยม อันนำมาซึ่งความสง่างามแห่งชีวิต สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้สมกับความเป็น “รัตนบัณฑิต” อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต RBAC สอบถามข้อมูลเรียนต่อ สำหรับการสืบค้นข้อมูล เรามีห้องสมุดที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมไปถึงบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งนิสิตทุกคนสามารถใช้บริการค้นคว้าได้อย่างสะดวกสบาย หอพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน หอพักนิสิต RBAC PLACE ที่สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย กับบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน รวมถึงระบบความปลอดภัยที่ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะพักผ่อนอย่างสบายและปลอดภัยค่ะ ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222 นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมซึ่งเอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้แล้ว ในด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดให้มีอาจารย์ประจำที่ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งอาจารย์พิเศษผู้เปี่ยมประสบการณ์มาร่วมทำการสอนในสาขาวิชาต่างๆ นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษานิสิตอย่างใกล้ชิดอีกด้วย ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222 มีทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ม.รัตนบัณฑิตมีทุนการศึกษาให้นักศึกษาได้เลือกตามขีดความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน เปิดโอกาสให้นิสิตได้ใช้ความรู้และความมุ่งหวังพัฒนาตนเองอย่างที่ใจปรารถนา ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา…